Prosjekter

Follobanen, Oslo

Det nye Nasjonalmuseet

Nye Ski stasjon

The Hub

Sveitservilla

Rehabilitering av tak.
Glasert takstein


Rehab av Låvetak

Komplett rebab av låvetak.

Tak med Solcellepaneler

Rehab av tak for stort borettslag

Rehab med sorte Powertekkplater


Funkisbolig